Lenovo ThinkPad X230 (Swedish) User Guide

Lenovo ThinkPad X230 Manual

Lenovo ThinkPad X230 manual table of contents:

 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 1
  Användarhandbok ThinkPad X230 och X230i
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 2
  ... tillgängliga på webbplatsen. Gå till http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides om du vill titta närmare.... Andra utgåvan (Maj 2012) © Copyright Lenovo 2012. MEDDELANDE OM BEGRÄNSADE RÄ... eller tjänster levereras under ett General Services Administration-avtal ("GSA"-avtal) omfattas användning...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 3
  ...-tekniker och -programvara ...Komma åt ThinkVantage-program i Windows 7...ThinkVantage-program...1 1 3 5 6 7 7 9 9 10 10 11 12 ......Volym- och avstängningsknappar för ljud Windows-tangent...Använda UltraNav-pekdon ...Anvn..60 61 62 63 63 Kapitel 6. Byta ut enheter ... 65 i © Copyright Lenovo 2012
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 4
  ...rbättra datorn ... 85 Skaffa ThinkPad-tillbehör ...85 ThinkPad Battery 19+ ...85 ...97 Ansluta en dockningsstation eller kopplingslist för ThinkPad ...99 Ta loss en dockningsstation eller ...du börjar ...Installera operativsystemet Windows 7 . . Installera drivrutiner ...ThinkPad Setup ...Menyn Main ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 5
  ...eller lika med 20 A per fas (för användare i Japan) ...Information om Lenovos produktservice i Taiwan ... 153 153 Information om batteriåtervinning i Taiwan ...Information om ... om ENERGY STAR-märkta modeller ...Bilaga D. Anmärkningar ...Varumärken ... 159 161 161 © Copyright Lenovo 2012 iii
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 6
  iv Användarhandbok
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 7
  ...kablarna från nätadapter, mus, tangentbord, skrivare och alla andra elektroniska enheter så att de inte kommer trampas eller snubblas på eller kommer i kläm av datorn eller andra föremål. Utsätt inte kablarna för annan behandling som kan störa datorns funktion. © Copyright Lenovo 2012 v
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 8
  Skydda data och dator när du flyttar den. Innan du flyttar en dator som har en hårddisk ser du till att strömbrytarlen släckt eller blinkar och gör sedan något av följande: • Stäng av datorn. • Sätt den i vänteläge. • Sätt den i viloläge. Annars finns det risk att datorn skadas ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 9
  ... på följande webbplats: http://www.lenovo.com/support/phone Ta till vana... du har talat med Customer Support Center och fått fler... med en produkt som inte är från Lenovo (t.ex. en förlängningssladd) ska...¶r CRU-delar (Customer Replaceable Units). Lenovo tillhandahåller dokumentation i de fall det...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 10
  med nätsladd ska du alltid kontrollera att strömmen är avstängd och att produkten har kopplats bort från strömkällan. Kontakta Customer Support Center om du har några frågor. Det finns visserligen inga delar som kan röra sig inuti datorn när du har kopplat bort nätsladden, men följande ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 11
  .... Överbelasta aldrig den elektriska utrustningen. Om du använder en förgreningsdosa får inte belastningen överskrida dosans specificerade ineffekt. Tala med en elektriker om du behöver mer information om effektbelastning, strömkrav och effektklassificering. © Copyright Lenovo 2012 ix
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 12
  Stickkontakter och eluttag Fara Om ett eluttag som du tänker använda för din datorutrustning förefaller vara skadat eller korroderat ska du inte använda uttaget förrän det har reparerats av en behörig elektriker. Böj inte på kontakten och försök inte modifiera den. Om stickkontakten ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 13
  Allmän information om batterier Fara Persondatorer från Lenovo innehåller ett icke-laddningsbart cellbatteri som...¤ller inte för andra batterier än det som Lenovo specificerat och inte heller för batterier...Använd endast batterier som rekommenderats av Lenovo. • Förvara alltid batteriet på sn..
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 14
  Information om litiumknappcellsbatteri Fara Batteriet kan explodera om det hanteras på fel sätt. När du byter ut litiumcellbatteriet ska du använda samma slags batteri som tillverkaren rekommenderat, eller ett likvärdigt batteri. Batteriet innehåller litium och kan explodera om det hanteras ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 15
  ...¶det genom ventilationsöppningarna inte hindras. • Placera inte datorn i en bokhylla eller inuti någon annan möbel. Det kan öka risken för överhettning både vid användning och förvaring. • Lufttemperaturen i datorn får inte överstiga 35 °C (95 °F). © Copyright Lenovo 2012 xiii
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 16
  Säkerhetsanvisningar för användning av elström Fara Var försiktig när du handskas med strömförande kablar och sladdar. Följ dessa anvisningar så minskar du risken för stötar: • Använd inte datorn under åskväder. • Undvik att ansluta och koppla ifrån kablar, installera maskinvara...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 17
  ... till den här produkten eller kablar till tillbehör, kommer du i kontakt med bly, en metall som i Kalifornien har dokumenterats kunna orsaka cancer, missbildningar och andra reproduktionsstörningar. Tvätta händerna när du är klar. Spara de här anvisningarna. © Copyright Lenovo 2012 xv
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 18
  xvi Användarhandbok
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 19
  ...och ger grundläggande information om hur du börjar använda datorn. Framsidan Bild 1. ThinkPad X230 och X230i sedda framifrån 1 Inbyggd kamera 3 Statusindikatorer 5...för PCI Express-minikort för trådlöst LAN/WiMAX TrackPoint®-styrpinnen © Copyright Lenovo 2012 1
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 20
  ... viloläge. Du hittar mer information i hjälpen för Power Manager. UltraNav®-pekdon TrackPoint-styrpinne TrackPoint-knappar 10 Touch pad I tangentbordet finns Lenovos unika UltraNav-pekdon. Peka, markera och dra objekt är del av samma process som du kan utföra utan att behöva flytta fingrarna ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 21
  ... möjligt att starta datorn, öppna ThinkPad Setup eller starta operativsystemet Windows genom att identifiera sig ... och trycka på den här knappen när ThinkPad-logotypen visas på skärmen. Mer ... i ett program som kan hantera ljud. Höger sida Bild 2. ThinkPad X230 och X230i sedda från höger 1 ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 22
  ...vre högra lampan gult. Anm: Om du ansluter datorn till en ThinkPad UltraBase, dockningsstation eller en kopplingsplint, ska du använda Ethernetporten på ... till nätuttaget och ändra inställningarna Always On USB i programmen ThinkPad Setup och Power Manager. Mer information finns i "Menyn Config...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 23
  ...ds finns i "Använda ett ExpressCard, ett flashminneskort eller ett smartkort" på sidan 41. Vänster sida Bild 3. ThinkPad X230 och X230i sedda från vänster 1 ExpressCard-kortplats 3 USB 3.0-port 5 VGA-kontakt (Video Graphics Array) 7 Fln..
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 24
  Anm: Om du ansluter datorn till en ThinkPad UltraBase, en dockningsstation eller en kopplingsplint, ska du använda VGA-porten på ...¶det genom att inte placera några hinder framför fläkten. Undersidan Bild 4. ThinkPad X230 och X230i sedda underifrån 1 Batteri 3 Kontakt till dockningsstation 5 ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 25
  .... Mer information finns i "Byta ut en minnesmodul" på sidan 71. 5 Inbyggda högtalare Stereohögtalarna är inbyggda i datorn. Baksidan Bild 5. ThinkPad X230 och X230i sedda bakifrån 1 Strömkontakt 1 2 Fläktgaller Strömkontakt Anslut nä...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 26
  Lampor för systemstatus 1 Trådlöst LAN/WAN/WiMAX/Bluetooth-statusindikator • Grön: Den trådlösa funktionen LAN, WAN, Bluetooth eller WiMAX är aktiverad. • Släckt: Enheterna för trådlöst nätverk är inaktiverade och den trådlösa radiofunktionen är avstängd. 2 Statusindikator ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 27
  ... och modellmärkning Maskintyp och modellmärkning identifierar datorn. Om du kontaktar Lenovo för att få hjälp kan maskintyp och modellmärkning hjälpa supportteknikern att identifiera datorn och ge bästa möjliga service. Du hittar datorns maskintyp och modellmärkning på etiketten så ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 28
  ... etikett. Här står datorns produkt-ID och produktnyckel. Anteckna de här uppgifterna och förvara dem på ett säkert ställe. Du kan komma att behöva dem för att starta om datorn eller installera om operativsystemet. Windows äkthetsbeviset på din dator visas som nedan: 10 Användarhandbok
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 29
  Funktioner Processor • Om du vill visa datorns processorinformation klickar du på Start och högerklickar på Dator. Klicka sedan på Egenskaper. Minne • DDR3 (double data rate 3) SDRAM (synchronous dynamic random access memory) Lagringsenhet Beroende på modell: • 2,5-tums (7 mm hög) hå...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 30
  • Högtalaravstängningsknapp • Mikrofonavstängningsknapp Gränssnitt • Kontakter för externa bildskärmar (VGA och Mini DisplayPort) • Kombinerad ljudkontakt • Två USB 3.0-portar och en Always On USB 2.0-port • RJ45 Ethernetport • ExpressCard-kortplats • 4-in-1 Digital Media ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 31
  ... vill veta mer om ThinkVantage-teknik och andra Lenovo-lösningar för datorn: http://www.lenovo.com/support. Komma åt ThinkVantage-program i Windows 7. I operativsystemet Windows 7 kan du öppna ThinkVantage-program från antingen Lenovo ThinkVantage Tools eller från ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 32
  ...Solution Communications Utility Fingerprint Software GPS Enabler Lenovo Solution Center Mobile Broadband Connect Password ...i Kontrollpanelen kan du öppna navigeringsfönstret i Lenovo ThinkVantage Tools och dubbelklicka på den... och säkerhet Maskinvara och ljud Lenovo - Förstärkt säkerhet Lenovo ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 33
  ... och säkerhet System och säkerhet Lenovo - Skivor för fabriksåterställning Lenovo -... Förbättrad säkerhetskopiering och återställning Lenovo - Energikontroller Grön text i Kontrollpanelen Lenovo ...tillstånd och felsökning Meddelanden från Lenovo Lenovo - Lösenordsbank Anm: Vissa program ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 34
  ... tillgång till olika tekniker, som: • Lenovo Solution Center • Power Manager • Rescue ...automatiskt meddelanden med viktig information från Lenovo, som varningar om systemuppdateringar eller ...klickar på Nätverk och Internet ➙ Lenovo - Internetanslutning ➙ Installera mobilt bredband. 16 ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 35
  ...terställa datorn efter en systemkrasch, även om Windows inte kan startas. Screen Reader Optimizer ... använda SimpleTap-programmet för att komma åt Lenovo App Shop. Där kan du hä...kan du hämta det på http://www.lenovo.com/support. System Update System Update är ett program som hjälper dig att ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 36
  18 Användarhandbok
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 37
  ...lp snabbare när du ringer till Lenovos support om du registrerar din ...här registrerar du din dator hos Lenovo: • Lenovo har förinstallerat registreringsprogrammet ... dig att använda din ThinkPad-dator på bästa sä... på vanliga frågor: http://www.lenovo.com/support/faq. Finns användarhandboken ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 38
  ...• Mer information om att felsöka problem med trådlösa nätverk finns på http://www.lenovo.com/support/faq. • Utnyttja nätverksfunktionerna med ... "Allmänna tips om hur du undviker problem" på sidan 123. • Felsök ..."Datorn slutar svara" på sidan 129 "Problem med strömförsörjning" ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 39
  ... bildskärm (samma bild) - Inbyggd bildskärm och extern bildskärm (utökad bildskärm) - Endast extern bildskärm Anm: Kombinationen Windows+P har samma funktion som Fn+F7. Aktivera/avaktivera funktionerna för trådlös kommunikation • Fn+F5 Aktivera eller avaktivera de inbyggda funktionerna fn..
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 40
  - Drivrutiner för trådlöst nätverk Du kan hämta de här drivrutinerna från http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Ändra kamera- och ljudinställningar • Fn+F6 Tryck på Fn+F6 för att öppna kommunikationsinställningarna. Från det här fönstret kan du ta en bild, ändra kamera- och ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 41
  ... in volymen Så här justerar du uppspelningsvolymen eller inspelningsvolymen i Windows 7: 1. Klicka på Start ➙ Kontrollpanelen ➙ Maskinvara och ljud ➙ Ljud. ... information om justering av ljudvolymen finns i hjälpen till Windows. Inställning av mikronfonavstängningsknappen När du trycker ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 42
  ... Tryck på den här nyckeln för att öppna Start-menyn i Windows. Du kan också använda Windows-tangenten tillsammans med en ...att komma åt andra funktioner. Mer information finns i hjälpinformationssystemet till Windows operativsystem. Använda UltraNav-pekdon Datorn levereras med ett UltraNav-...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 43
  Ändra inställningar för UltraNav-pekdonet För att ändra inställningarna för UltraNav-pekdonet klickar du på Start ➙ Kontrollpanelen ➙ Maskinvara och ljud ➙ Mus ➙ UltraNav. Ändra sedan inställningarna enligt dina önskemål. Använda TrackPoint-pekdon TrackPoint-pekdonet består ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 44
  • Aktivera rullningstips för TrackPoint. Så här anpassar du inställningarna för TrackPoint-pekdonet: 1. Klicka på Start ➙ Kontrollpanelen ➙ Maskinvara och ljud ➙ Mus ➙ UltraNav. 2. Under TrackPoint fortsätter du och ändrar inställningarna. Byta topp Toppen 1 på TrackPoint-...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 45
  ... aktiverar visningen av UltraNav-ikonen i meddelandefältet i Windows. Så här visar du UltraNav-ikonen i meddelandefältet i Windows: 1. Klicka på Start ➙ Kontrollpanelen ➙ Maskinvara och ljud ➙ ...att klicka på UltraNav-ikonen i meddelandefältet i Windows. Anm: Om du inte kan se ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 46
  Energisparfunktioner När det inte finns något eluttag till hands måste du förlita dig på batterier för att kunna använda datorn. Olika datorer förbrukar olika mycket ström. Ju mer du använder datorns mest strömförbrukande komponenter desto fortare tar batteriladdningen slut. ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 47
  ...laddningsstatus med hjälp av batterimätarikonen i Windows meddelandefält. Anm: För att öka...programmet Power Manager finns i "Komma åt ThinkVantage-program i Windows 7." på sidan 13. Mer information finns ...gerklickar du på batterimätarikonen i meddelandefältet i Windows och väljer Stäng av ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 48
  ...här systemet stöder endast de batterier som är tillverkade eller auktoriserade av Lenovo. Systemet kommer att fortsätta att starta men kommer kanske inte att ladda batterier som inte är auktoriserade. Obs: Lenovo tar inget ansvar för prestanda eller säkerhet vid användning ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 49
  ...ller inte för andra batterier än det som Lenovo specificerat och inte heller för ...Använd endast batterier som rekommenderats av Lenovo. • Förvara alltid batteriet på ... batteriet mot ett nytt av den typ som Lenovo rekommenderar. Kontakta Customer Support Center om du vill ha mer information om ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 50
  Fara Om reservbatteriet sätts tillbaka fel kan det explodera. Litiumbatteriet innehåller litium och kan explodera om det hanteras på fel sätt. Använd bara batterier av samma typ. Allvarliga olyckor kan uppstå om du (1) kastar eller doppar batteriet i vatten, (2) låter batteriet värmas upp ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 51
  ...¤tverk som tillbehör. Mer information finns i "Skaffa ThinkPad-tillbehör" på sidan 85. Tips för ... programmet Access Connections. Se "Komma åt ThinkVantage-program i Windows 7." på sidan 13. Anm: Innan du bn..av tjänsteleverantörer. En del bärbara ThinkPad-datorer levereras med ett inbyggt WAN-...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 52
  ...startar programmet Access Connections finns i "Komma åt ThinkVantage-program i Windows 7." på sidan 13. Följ de hn.. använder Bluetooth-funktionen finns i hjälpsystemet i Windows och hjälpsystemet för Bluetooth. Använda WiMAX En del bärbara ThinkPad-datorer levereras med ett inbyggt LAN-kort...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 53
  Access Connections-mätaren I Windows 7 visar Access Connections-mätaren i aktivitetsfältet signalstyrka och status för den trådlösa anslutningen. Du hittar mer detaljerad information om signalstyrkan och status för den trådlösa förbindelsen om du startar programmet Access Connections, ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 54
  ... Ingen signal. Signalnivå 1 Signalnivå 2 Signalnivå 3 Anm: Om du får problem med anslutningen kan du prova att flytta datorn närmare anslutningspunkten... på Access Connections-statusikonen för trådlös anslutning i meddelandefältet i Windows. Tryck sedan på Slå på trådlösa funktioner fn..
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 55
  Ansluta en extern bildskärm Så här ansluter du en extern bildskärm: 1. Anslut den externa bildskärmen till VGA-porten eller till Mini DisplayPort-kontakten. 2. Anslut bildskärmen till ett vägguttag. 3. Slå på den externa bildskärmen. 4. Ändra skärmbildsvisningen genom att trycka på Fn+...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 56
  ... Interface) till din dator genom enhetens DVI-kontakt. • ThinkPad Mini Dock Series 3 • ThinkPad Mini Dock Series 3 with USB 3.0 • ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 • ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 with USB 3.0 Anmärkningar: • Vilket bildskärmsläge du kan använda beror på...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 57
  möjliggör en plug-and-play-installation och har funktioner för adaptrar som kan anslutas till DVI, VGA-eller HDMI-kontakter. Datorns Mini DisplayPort-kontakt hanterar både strömmande ljud och video. Göra inställningar för en presentation För att visa information och göra presentationer ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 58
  ... på dockningsstationen Kan inte användas Använd programmet Realtek HD Audio Manager om du vill ställa in mikrofonen för optimerad ljudinspelning i Windows 7. För att starta programmet klickar du på Start ➙ Kontrollpanelen ➙ Maskinvara och ljud ➙ Realtek HD Audio Manager. Använda den...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 59
  ...av bildrutefrekvensen. Videoströmmen kan saktas ner. Använda funktionen Lenovo AutoLock Lenovo AutoLock hjälper dig att skydda datorn mot obehörigt...stund. Öppna Kontrollpanelen och klicka på System och säkerhet ➙ Lenovo - kameraförstärkt säkerhet. Aktivera sedan funktionen och konfigurera...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 60
  ... smartkortläsaren. Du kan köpa en 54 mm bred smartkortsläsare från Lenovo. 3. Sätt i smartkortsläsaren i ExpressCard-kortplatsen. Gör så här för ... tar bort kortet från datorn efter att ha matat ut kortet med operativsystemet Windows, kan du inte längre komma åt kortet. För att komma åt...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 61
  ...kunna utnyttja datorn effektivt och undvika problem. Ordna din arbetsplats och utrustningen ...installerar datorutrustningen och arbetar bekvämt. Lenovo har förbundit sig att ...och du kan börja utnyttja ThinkPad-datorn fullt ut. Om du ... andra ljuskällor. Håll bildskärmen © Copyright Lenovo 2012 43...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 62
  ... mot en bekväm arbetsmiljö. Bildskärmen? ThinkPad-datorns bildskärm är utformade fn..¥ att det finns många ThinkPad-produkter som kan hjälpa ... finns på adressen: http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Titta efter... du vill ha. Hjälpmedelsinformation Lenovo arbetar för att ge mn..
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 63
  ...¥ webbplatsen http://access.adobe.com, kan Adobe PDF-dokument konverteras till HTML eller ren ...många olika språk. Ett konverteringsalternativ konverterar PDF-dokument på Internet. Med det andra ...med när du reser. • Nätadapter för ThinkPad • ThinkPad-kombinationsadapter för växel-/likström...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 64
  ... • Extrabatteri, laddat • Använd en väska som skyddar datorn. • Extern lagringsenhet Om du reser till ett annat land kan du behöva ta med dig en nätadapter för det landet som du reser till. Du kan köpa tillbehör inför resan på http://www.lenovo.com/accessories 46 Användarhandbok
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 65
  ... och utprovning av olika lås och säkerhetsfunktioner. Lenovo lämnar inga rekommendationer eller garantier angående... du har ställt in ett lösenord för Windows och du försätter datorn i vn..F1. Ikonens utseende ändras: 2. Skriv in huvudlösenordet för hårddisken. © Copyright Lenovo 2012 47
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 66
  ...4. När skärmbilden med logotypen visas trycker du på F1. Huvudmenyn i inställningsprogrammet ThinkPad Setup visas. 5. Välj Security med hjälp av piltangenterna. 6. Välj ... ställe. I annat fall måste du ta med dig datorn till en Lenovo-återförsäljare och få lösenordet borttaget. 10. I fö...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 67
  ... visas trycker du på F1. Huvudmenyn i inställningsprogrammet ThinkPad Setup visas. 5. Välj Security med hjälp...både användar- och huvudlösenordet, kan Lenovo inte återställa lösenorden eller återstn..inköpsbevis och får betala en avgift för reservdelar och service. Kapitel 4. Säkerhet 49
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 68
  ...senord för att få åtkomst till programmet ThinkPad Setup. 2. Markera User HDP och gör...senord för att få åtkomst till programmet ThinkPad Setup. 2. Markera Master HDP och gör...¶r Lösenordet för administratör skyddar systeminformationen i ThinkPad Setup. Ingen kan ändra datorns konfiguration ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 69
  ...administrationen genom att använda samma administratörslösenord på flera ThinkPad-datorer. • Aktivera Lock UEFI BIOS Settings på menyn Password och... med logotypen visas trycker du på F1. Huvudmenyn i inställningsprogrammet ThinkPad Setup visas. 5. Välj Security med hjälp av piltangenterna....
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 70
  ... ditt administratörslösenord kan Lenovo inte återställa det. Du ... gång du öppnar programmet ThinkPad Setup måste du ange...¤kerhetsmekanismerna i UEFI BIOS och maskinvaran i ThinkPad-datorerna bygger på avancerad teknik... State Drive)" på sidan 57. Windows BitLocker-diskkryptering För att skydda...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 71
  ... menyn Security Chip under menyn Security i menyn ThinkPad Setup finns följande: • Security Chip: ... att administratörslösenordet har ställts in i ThinkPad Setup. Annars kan vem som helst ä...trycker du på F1. Huvudmenyn i inställningsprogrammet ThinkPad Setup visas. 5. Markera Security med hjä...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 72
  ... Security Solution går du till http://www.lenovo.com/support. Följ sedan anvisningarna på ... på operativsystemet och starta programmet för ThinkPad Setup genom att dra fingret ö...¥ Lenovos supportwebbplats på http://www.lenovo.com/support. Registrera fingeravtrycket 1. Starta datorn. 2. För att ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 73
  Hur lysdioderna i fingeravtrycksläsaren fungerar Tabell 4. Hur lysdioderna i fingeravtrycksläsaren fungerar (lista) LED-beteende Fast grönt sken Lampan blinkar grönt en gång Lampan blinkar grönt Blinkar gult Fast gult sken i 15 sekunder Beskrivning Nu kan du dra fingret över ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 74
  ... du ta datorn med dig till en Lenovo-återförsäljare och få ... lösenord för hårddisken kan Lenovo inte återställa data från ... finns på menyn Security i programmet ThinkPad Setup och innehåller fö... du på F1. Huvudmenyn i inställningsprogrammet ThinkPad Setup visas. 5. Markera Security med ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 75
  7. Markera den inställning du ska ställa in med hjälp av piltangenterna. När alternativet är markerat trycker du på Retur. 8. Ställ in önskade alternativ. 9. Tryck på F10 när du vill avsluta. 10. Välj Yes i fönstret Setup Confirmation. Sköta fingeravtrycksläsaren Fingeravtryckslä...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 76
  ...¤nda Lenovos verktyg Secure Data Disposal™. Gå tillhttp://www.lenovo.com/support för att ladda ned programmen. Anm:... utan den äldre nyckeln. Funktionen aktiveras av ThinkPad Setup Menu Extension Utility och är tillgänglig som ett menyalternativ i ThinkPad Setup. Använda brandväggar Om ditt ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 77
  ... information om återställningslösningar från Lenovo. • • • • • • "Skapa och använda återställningsmedier...¤lla program eller lösa ett problem med maskinvaran. En del metoder är olika ...återställningsmedier med skivor eller externa USB-lagringsenheter. © Copyright Lenovo 2012 59
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 78
  ...vill skapa återställningsmedier i Windows 7 klickar du på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ... datorn och starta den igen. 3. När ThinkPad-logotypen visas trycker du på ... and Recovery-programmet i Windows 7: 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 79
  ... hjälp av Rescue and Recovery-programmet i Windows 7: 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Förbättrad säkerhetskopiering och å... knappen eller upprepade gånger på F11-tangenten när ThinkPad-logotypen visas på skärmen. 3. Om du ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 80
  ...alla typer av optiska enheter. Skapa ett räddningsmedium Så här skapar du räddningmedier i Windows 7: 1. Klicka på Start ➙ Alla program ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Förbättrad säkerhetskopiering och återställning. Programmet Rescue and ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 81
  ... behövs för att lösa ett problem med datorn. Så här installerar du ... Lägg till ny maskinvara (finns i Windows Kontrollpanelen). Det är inte alla drivrutiner som ... från Windows uppdateringssida på webben. Hämta dem i stället från Lenovo. Mer information finns i "Kontrollera att drivrutiner ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 82
  ...: Om du inte kan komma åt arbetsutrymmet i Rescue and Recovery eller Windows-miljön från ett räddningsmedium eller ett återställningsmedium, ... ändra startordningen. Mer information om inställningsprogrammet Setup Utility finns i "ThinkPad Setup" på sidan 106. Du bör skapa räddningsmedier ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 83
  ... innan du börjar. Bärbara ThinkPad-datorer kan endast användas med ... som är tillverkade eller godkända av Lenovo. Det här systemet kommer att ... batterier som inte är godkända. Obs: Lenovo tar inget ansvar för prestanda ... på användning av ej godkända batterier. © Copyright Lenovo 2012 65
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 84
  ...¤tt kan det explodera. Batteriet innehåller små mängder skadliga ämnen. Så här undviker du skador: • Använd endast batterier som rekommenderats av Lenovo. • Förvara alltid batteriet på säkert avstånd från eld. • Utsätt inte batteriet för stark värme. • Utsätt inte batteriet ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 85
  3. Lossa batterispärren 1 och håll den 2 i den olåsta positionen. 4. Ta bort batteriet. 5. Skjut in det nya batteriet i datorn. Kapitel 6. Byta ut enheter 67
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 86
  6. Se till att batterispärren är i låst läge. 7. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och alla kablar. Byta SIM-kort Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Din dator kan behöva ett SIM-kort för att kunna upprätta trådlösa WAN-anslutningar. Beroende på land kan du behöva kö...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 87
  5. Tryck in det nya SIM-kortet ordentligt i kortplatsen. 6. Sätt tillbaka batteriet. Se "Byta batteri" på sidan 65. 7. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och alla kablar. Byta ut hårddisken eller SSD-enheten (Solid State Drive) Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Följ sä...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 88
  4. Lossa skruven i luckan över kortplatsen. Ta sedan bort locket. 5. Ta ut hårddisken eller SSD-enheten genom att dra i fliken. 6. Ta bort gummilisterna från hårddisken eller sidolisterna på SSD-enheten. 70 Användarhandbok
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 89
  7. Fäst gummilisterna på den nya hårddisken eller sidolisterna på den nya SSD-enheten. 8. Sätt in den nya hårdisken eller SSD-enheten på platsen. 9. Sätt tillbaka luckan och dra åt skruven så att den sitter säkert. 10. Sätt tillbaka batteriet. Se "Byta batteri" på sidan 65. 11. Vä...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 90
  Anm: Minnesmodulens hastighet beror på hur systemet är konfigurerat. Under vissa omständigheter kan datorns minne inte arbeta med maximal hastighet. Obs: Innan du börjar installera en minnesmodul bör du vidröra ett jordat föremål av metall. På så sätt minskar du risken att det kommer ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 91
  ... den totala mängden minne din dator har genom att göra så här: 1. Starta datorn. 2. När skärmbilden med logotypen visas trycker du på F1. ThinkPad Setup öppnas. Alternativet Installed memory visar den totala mängd minne som är installerad i datorn. Kapitel 6. Byta ut enheter 73
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 92
  3. Om Installed memory visar en annan mängd minne än det du installerat, kontrollerar du att du har följt instruktionerna i detta avsnitt korrekt. Byta ut tangentbordet Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Fara Var försiktig när du handskas med strömförande kablar och sladdar. För ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 93
  6. Tryck hårt i pilarnas riktning 1 så att tangentbordets framsida lossas. Tangentbordet öppnas en aning 2 . 7. Lyft försiktigt upp tangentbordet tills du kan se var det är anslutet. Håll tangentbordet ovanför datorn 1 medan du kopplar loss det från kontakten 2 . Ta bort tangentbordet. ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 94
  1. Anslut kontakten. 2. Sätt tillbaka tangentbordet igen. Se till att tangentbordets bakre kanter hamnar under ramen. 76 Användarhandbok
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 95
  3. Tryck försiktigt på tangentbordet och skjut det sedan i pilarnas riktning. Se till att tangentbordets kanter hamnar under ramen. 4. Vänd på datorn och sätt tillbaka skruvarna. 5. Sätt tillbaka batteriet. Se "Byta batteri" på sidan 65. 6. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 96
  Ta bort handledsstödet Så här tar du bort handledsstödet: 1. Stäng av datorn och koppla sedan bort nätadaptern och alla kablar från datorn. Vänta några minuter tills datorns insida har svalnat. 2. Stäng bildskärmslocket och lägg datorn med undersidan uppåt. 3. Ta bort batteriet. Se "...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 97
  Installera handledsstödet Så monterar du bort handledsstödet: 1. Installera handledsstödet och se till att spärrarna längst upp på stödets vänster- och högerkant är låsta. 2. Tryck på handledsstödets kant tills det klickar på plats. Kapitel 6. Byta ut enheter 79
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 98
  3. Anslut handledsstödets kabel 1 genom att vinkla flip-lock-ZIF-kontakten 2 nedåt. 4. Skruva i skruvarna i handledsstödet. 80 Användarhandbok
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 99
  5. Sätt tillbaka tangentbordet. Se "Byta ut tangentbordet" på sidan 74. 6. Sätt tillbaka batteriet. Se "Byta batteri" på sidan 65. 7. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och alla kablar. Byta högtalare Skriv ut instruktionerna innan du börjar. Fara Var försiktig när du handskas ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 100
  7. Sätt den nya högtalaren på plats och skruva i skruven. Anslut sedan kabeln. 8. Sätt tillbaka handledsstödet. Se "Byta handledsstödet" på sidan 77. 9. Sätt tillbaka tangentbordet. Se "Byta ut tangentbordet" på sidan 74. 10. Sätt tillbaka batteriet. Se "Byta batteri" på sidan 65. 11. ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 101
  ... fel kan det explodera. Reservbatteriet innehåller små mängder skadliga ämnen. Så här undviker du skador: • Använd endast batterier som rekommenderats av Lenovo. • Förvara alltid batteriet på säkert avstånd från eld. • Utsätt inte batteriet för stark värme. • Utsätt inte ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 102
  8. Sätt tillbaka handledsstödet. Se "Byta handledsstödet" på sidan 77. 9. Sätt tillbaka tangentbordet. Se "Byta ut tangentbordet" på sidan 74. 10. Sätt tillbaka batteriet. Se "Byta batteri" på sidan 65. 11. Vänd datorn rätt igen. Anslut nätadaptern och alla kablar. 84 Användarhandbok
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 103
  ...hos Lenovo går du till http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. ThinkPad Battery 19+ Du ...¶pa det tunna, externa batteriet ThinkPad Battery 19+ från Lenovo och ansluta det till din ...Dockningsport: Här ansluter du ThinkPad-datorn till ThinkPad Battery 19+. © Copyright Lenovo 2012 85
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 104
  ...trycker på knappen visar statusindikatorn laddningsstatusen för ThinkPad Battery 19+. 3 Statusindikator: Visar laddningsstatus för... släpps kan du koppla bort ThinkPad Battery 19+ från datorns dockningskontakt. ... inte utmatningsspaken lossas. Sätta i ett ThinkPad Battery 19+ Obs: Koppla bort nn..
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 105
  ... ett ThinkPad Battery 19+ Så här lossar du ett ThinkPad Battery 19+: 1. Lossa batterispärren genom att skjuta ...till upplåst läge. 2. Lossa utmatningsspaken 2 och ta ut ThinkPad Battery 19+. Ladda ett ThinkPad Battery 19+ ThinkPad Battery 19+ kan laddas separat när det är anslutet till en nä...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 106
  ... samtidigt. ThinkPad UltraBase Series 3 Din dator stödjer ThinkPad UltraBase Series 3, dockningslösningen från Lenovo som expanderar din dators arbetskapacitet....¤llet för datorns portar. När datorn är ansluten till ThinkPad UltraBase Series 3 ska du aldrig lyfta kombinationen dator...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 107
  ... Dockningskontakt: Här ansluter du datorn. Eluttag: Anslut nätadaptern. Ethernetport: Anslut ThinkPad UltraBase Series 3 till ett Ethernet-nätverk (LAN). DisplayPort-port: Anslut... som passar in i låsfästet för att låsa din ThinkPad UltraBase Series 3 till ett stationärt föremål så att det...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 108
  ... het eller varm anslutning av datorn till ThinkPad UltraBase Series 3. En het anslutning innebär att .... Varm anslutning är att ansluta datorn till ThinkPad UltraBase Series 3 medan datorn är i väntelä.... Så här ansluter du datorn till en ThinkPad UltraBase Series 3: 1. Kontrollera att nyckeln i ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 109
  2. Rikta in datorns framkant mot framkanten på ThinkPad UltraBase Series 3. 3. Passa in skenorna på ThinkPad UltraBase Series 3 i hålen på datorn 1 . Sätt sedan datorn på ... läge (horisontellt). Datorn är nu ansluten till ThinkPad UltraBase Series 3. Kapitel 7. Förbättra datorn...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 110
  ... Obs: Koppla inte bort datorn från ThinkPad UltraBase Series 3 medan dockningsstationens statusindikator blinkar...¥nkoppling är att koppla bort datorn från ThinkPad UltraBase Series 3 medan datorn är i vä... på knappen för utmatningsbegäran på ThinkPad UltraBase Series 3. Systemet återgår med ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 111
  ... här kopplar du bort datorn från en ThinkPad UltraBase Series 3: 1. Kontrollera att nyckeln i...¥nkoppling, trycker du på utmatningsknappen på ThinkPad UltraBase Series 3. Kontrollera sedan att dockningsstationens... datorn 2 . Säkerhetsfunktion Låset på ThinkPad UltraBase Series 3 har två lägen...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 112
  ...och datorn kan inte kopplas bort från ThinkPad UltraBase Series 3. Enheten i facket är också ln.. kunna ta loss datorn från dockningsstationen ThinkPad UltraBase Series 3. Om du har kö...¤kerhetsfunktioner. Andra kopplingslister och dockningsstationer för ThinkPad Beroende på modell kan din dator...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 113
  ... ThinkPad Port Replicator Series 3 och ThinkPad Port Replicator Series 3 with USB 3.0 1 2 Strömbrytare: ... ansluter kopplingslisten. 4 Dockningskontakt: Här ansluter du datorn. ThinkPad Mini Dock Series 3 och ThinkPad Mini Dock Series 3 with USB 3.0 1 Strömbrytare: Tryck på strömbrytaren fn..
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 114
  ...¤r utmatningsknappen är låst kan du inte koppla loss eller ta bort din dator. (ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 och ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 with USB 3.0 1 Strömbrytare: Tryck på strömbrytaren för att starta eller stänga av datorn. ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 115
  ... ThinkPad Port Replicator Series 3 och ThinkPad Port Replicator Series 3 with USB 3.0 1 2 3 Eluttag: Anslut nn.. USB 2.0-kompatibla enheter. 4 USB 2.0-port (på ThinkPad Port Replicator Series 3) eller USB 3.0-port (på ThinkPad Port Replicator Series 3 with USB 3.0): Anslut kompatibla USB-enheter....
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 116
  ... USB 2.0-kompatibla enheter. 8 USB 2.0-port (på ThinkPad Mini Dock Series 3) eller USB 3.0-port (på ThinkPad Mini Dock Series 3 with USB 3.0): Anslut kompatibla USB-enheter. 9 Port för extern ...¥l så att den skyddas från stöld. ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 och ThinkPad Mini ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 117
  ... anslutning av en eSATA device. För ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 with USB 3.0, det hn..¥ datorn. Ansluta en dockningsstation eller kopplingslist för ThinkPad Så här ansluter du datorn till...¤rkningar: • Innan du ansluter datorn till en ThinkPad Port Replicator eller en dockningsstation ska du...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 118
  2. Tryck och dra den skjutbara anpassningsmekanismen enligt anvisningarna. 3. Placera datorn på bottenplattan på dockningsstationen och se till att datorns övre vänstra hörn är inpassat mot styrplåten. 4. Skjut in datorn i dockningsstationen tills du hör ett klickljud. Datorn är nu ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 119
  Ansluta en extern bildskärm till ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 och till ThinkPad Mini.... Ta loss en dockningsstation eller kopplingslist för ThinkPad Så här kopplar du bort datorn frn.. Mini Dock Plus Series 3 - ThinkPad Mini Dock Plus Series 3 with USB 3.0 2. Tryck på utmatningsknappen tills ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 120
  ...¤kerhetsfunktion Använd låsfästet på ThinkPad Port Replicator och dockningsstationen för att ... utprovning av olika lås och säkerhetsfunktioner. Lenovo lämnar inga rekommendationer eller garantier angn..andra säkerhetsfunktioner. Om du använder ThinkPad-dockningsstationer kan du, förutom att ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 121
  ...¥ sidan 103 "Installera drivrutiner" på sidan 105 "ThinkPad Setup" på sidan 106 "Använda systemadministrativa...¥ste du också installera tilläggsfilerna och ThinkPad-drivrutinerna som hör till det nya ...inte ändra inställningarna UEFI/Legacy Boot i ThinkPad Setup. Inställningen UEFI/Legacy Boot ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 122
  ...¥ här installerar du operativsystemet Windows 7 med tillhörande program på datorn: 1. Öppna ThinkPad Setup. 2. Välj Startup. 3. Välj UEFI/Legacy ...¥ sidan 105. Installera registerrättningarna för Windows 7 Gå till http://www.lenovo.com/support och installera följande registerrä...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 123
  ... på skärmen tills installationen är klar. Installera ThinkPad-bildskärmsfilen för Windows 2000/XP/Vista/7 ThinkPads bildskärmsfil för...hämta ThinkPad-bildskärmsfilen för Windows 2000/XP/Vista/7 på ThinkPad-webbplatsen http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Anm: Kontrollera att rätt bildskä...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 124
  ... om dessa, går du till: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup På datorn finns instä... ange olika konfigurationsparametrar. Så här startar du ThinkPad Setup: 1. Starta datorn. När skärmbilden ... du på F1. Huvudmenyn i inställningsprogrammet ThinkPad Setup visas. Anm: Om du har ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 125
  ... • UUID • MAC address (Internal LAN) Menyn Config Om du behöver ändra datorns konfiguration väljer du alternativet Config på menyn ThinkPad Setup. Följande tabell visar innehållet i menyn Config. Anmärkningar: • Standardvärden är markerade med fetstil. Standardinställningarna är ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 126
  ... eller Both med Legacy first) UEFI IPv4 Network Stack (för UEFI Only-startläge eller Both med UEFI first) USB USB UEFI BIOS Support Värde • Enabled Kommentar aktivera start från inbyggd nätverksenhet. Aktivera eller inaktivera nätverkstacken Internet Protocol Version 4 (IPv4) för UEFI-miljn..
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 127
  Tabell 5. Alternativ på menyn Config (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Värde Kommentar 3.0-kontroller och USB 3.0-portarna fungerar som USB 2.0-portar. Keyboard/Mouse TrackPoint • Disabled • Enabled Aktivera eller inaktivera det inbyggda TrackPoint-pekdonet. Anm: Om du vill ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 128
  ...Display Undermenyalternativ Boot Display Device Värde • ThinkPad LCD • Analog (VGA) • Digital on ThinkPad • Digital 1 on dock • Digital 2 on dock Kommentar Ange vilken bildskärm som ... start, lösenordsmeddelandet och ThinkPad Setup. Digital on ThinkPad är datorns Mini DisplayPort....
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 129
  Tabell 5. Alternativ på menyn Config (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ PCI Express Power Management Värde • Disabled • Enabled Kommentar Aktiverar eller avaktiverar en funktion som automatiskt justerar energisparfunktioner när det inte finns någon PCI Express-aktivitet. ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 130
  Tabell 5. Alternativ på menyn Config (fortsättning) Menyalternativ Beep and Alarm Undermenyalternativ Password Beep Värde • Disabled • Enabled Kommentar Om du aktiverar den här funktionen hörs en varningssignal när datorn väntar på ett lösenord för att startas eller ett administratö...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 131
  ...tid för datorn väljer du Date/Time från huvudmenyn i programmet för ThinkPad Setup. Då visas följande undermeny: • System Date • System... ändra datorns säkerhetsfunktioner väljer du alternativet Security på menyn i ThinkPad Setup. Följande tabell visar innehållet i menyn Security. Anmn..
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 132
  ...Disabled • Enabled Aktivera eller inaktivera den funktion som skyddar inställningarna i ThinkPad Setup från att ändras av användare som inte har tillgn..rer och aktiverar funktionen, kan ingen utom du ändra inställningarna i ThinkPad Setup. Om du väljer och aktiverar alternativet Password at ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 133
  Tabell 6. Alternativ på menyn Security (fortsättning) Menyalternativ Undermenyalternativ Värde Kommentar administratörslösenord. Om du har valt High anger du ett administratörslösenord. Password Authentication Reset Fingerprint Data • Disabled • Enabled • Enter Aktivera eller ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 134
  Tabell 6. Alternativ på menyn Security (fortsättning) Menyalternativ Memory Protection Undermenyalternativ Execution Prevention Värde • Disabled • Enabled Kommentar En del datorvirus och maskar fyller minnesbuffertarna. Genom att välja Enabled kan du skydda din dator mot virus och maskar. ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 135
  ...-modul på Permanently Disabled kan du inte aktivera inställningen igen. Intel AT Suspend • Enter Menyn Startup Välj Startup från huvudmenyn ThinkPad Setup för att ändra datorns startsekvensinställningar. Obs: • När du har ändrat startordningen måste du vara mycket försiktig så att...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 136
  2. Slå på datorn och tryck på F12 när du ser ThinkPad-logotypen på skärmen. 3. Välj den enhet du vill starta fö... in prioriteten för startalternativen UEFI och Legacy. Skärmbilden under POST: • Quick: ThinkPad-logotypen visas på bildskärmen. • Diagnostics: Testmeddelanden visas på skn..
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 137
  ... Menyn Restart Om du behöver stänga ThinkPad Setup och starta om systemet väljer du Restart från ThinkPad Setup-menyn. Då visas följande undermeny:...och följer anvisningarna på skärmen: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Använda systemadministrativa funktioner Det här...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 138
  ... behövs för PXE. Du kan t.ex. starta ThinkPad-datorn från en PXE-server om du har rn..¤nssnittet genom att ställa in systemadministrativa funktioner i programmet ThinkPad Setup. I programmet kan du göra följande...måste du ange det när du startar ThinkPad Setup för att använda dessa funktioner....
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 139
  ... on LAN. Så här aktiverar eller inaktiverar du Wake on LAN: 1. Öppna ThinkPad Setup. 2. Välj Config. Undermenyn Config visas. 3. Välj Network. ...startordningen på Boot-menyn. Så här definierar du startordningen: 1. På programmenyn ThinkPad Setup väljer du Startup. Undermenyn visas. 2. Välj ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 140
  122 Användarhandbok
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 141
  Kapitel 9. Förebygga problem En viktig aspekt av att äga en ThinkPad-dator är att underhålla datorn. Med rätt skö... att batteriet är laddat och att nätanslutningen är tillkopplad. - Starta i ThinkPad Setup och läs in standardinställningarna. - Starta om datorn ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 142
  ... Support Center på följande webbadress: http://www.lenovo.com/support/phone. Se alltid till att ha... kan hämta och installera uppdaterade drivrutiner från Lenovos webbplats: 1. Gå till http://www....¥lla datorns program uppdaterade. Uppdateringspaket lagras på Lenovos servrar och kan hämtas från ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 143
  ... Datorn är visserligen tålig och fungerar utan problem under normala förhållanden, men det är...minimeras. En elektrostatisk laddning ovanför en viss nivå kan dock öka risken för elektrostatisk urladdning. Tänk ... du ska byta ut hårddisken eller SSD-enheten. Kapitel 9. Förebygga problem 125
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 144
  ...administratörslösenord eller ett lösenord för hårddisken, återställer Lenovo inte det och du kan tvingas byta ut systemkortet, hå...fingeravtryck. Modifiera inte datorn • Det är bara servicetekniker som är auktoriserade för ThinkPad som får ta isär och reparera datorn. • Blockera inte ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 145
  ... vatten, eller en 50/50-blandning av isopropylalkohol och vatten utan föroreningar. 4. Vrid ur så mycket av vätskan som möjligt. 5. Torka skärmen igen. Se till att ingen vätska droppar in i datorn. 6. Var noga med att torka av skärmen innan du stänger den. Kapitel 9. Förebygga problem 127
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 146
  128 Användarhandbok
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 147
  ...från http://www.lenovo.com/diagnose. • Om du använder en annan version av Windows än Windows 7 går du till http://www.lenovo.com/diagnose för...Information om hur du startar Lenovo Solution Center i Windows 7 finns i "Komma åt ThinkVantage-... datorn. Om du får ett problem kan du börja med ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 148
  ... att ta bort komponenter, kontakta Customer Support Center för att få hjälp... inte startar kontaktar du Customer Support Center så får du hjä...¤llningarna i EFI Variable. Välj ThinkPad Setup. Lösning: Ogiltig kontrollsumma ...¤llningarna i EFI Variable. Välj ThinkPad Setup för att kontrollera sä...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 149
  ... till felet väljer du ThinkPad Setup. • Meddelande: 0199: Systemsäkerhet... till felet väljer du ThinkPad Setup. • Meddelande: 1802: Otillåtet... och lämna in datorn på service. • Meddelande: Fel på temperaturavkänning...¶sning: Temperaturavkänningen har et problem. Stäng av datorn omedelbart...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 150
  ... de batterier som är tillverkade eller auktoriserade av Lenovo. Systemet kommer att fortsätta att starta... att ladda batterier som inte är auktoriserade. Viktigt: Lenovo tar inget ansvar för prestanda eller sn.. är svart, lämnar du in datorn på service. • Problem: När jag startar datorn visas ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 151
  ... omedelbart och lämna in datorn på service. Fel på systemkortet. Lämna datorn på service. Problem med minnesmoduler Skriv ut ... Se "Testa datorn" på sidan 129. Problem med nätverksanslutning I följande ... lösa vanliga nätverksproblem. Problem med Ethernet • Problem: Datorn kan inte ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 152
  ...fråga vilken programvara som behövs. • Problem: Adaptern slutar fungera utan tydliga orsaker....av typen 1000 BASE-T (inte 1000 BASE-X). • Problem: Funktionen Wake on LAN (WOL) fungerar inte....Lösning: Kontrollera att Wake on LAN är aktiverat i ThinkPad Setup. Om funktionen är aktiverad frågar ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 153
  ... stängs ljudfönstret. • Problem: PIM-objekt som skickas från Windows 7 kan inte tas emot...som skickas från Windows 7 sparas som en fil med tillägget .contact. Problem med tangentbordet ...en längre stund - när temperaturen ändras • Problem:TrackPoint-pekdonet eller styrplattan fungerar inte....
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 154
  ...¶r du lämna in datorn på service. • Problem: Alla eller en del tangenter ... är rätt anslutet till datorn. Problem med bildskärm och multimediaenheter... monitorn, ljudenheter och den optisk enheten. Problem med datorns skärmbild • Problem: Skärmen är tom. Lösning: Gör så här: - Tryck pn..
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 155
  ...följer anvisningarna på skärmen. • Problem: Fel tecken visas på skä...bör du lämna in datorn på service. • Problem: Skärmen fortsätter... 4 sekunder. Starta sedan datorn igen. • Problem: Några bildpunkter på skn.. bildskärmstypen" på sidan 37. • Problem: Skärmbilden är oläslig eller...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 156
  ...du in den externa bildskärmen på service. • Problem: Funktionen för utökat ...¶kat skrivbord" på sidan 39. • Problem: Om du använder funktionen ... i lösningen till problemet ovan. • Problem: Funktionen för bildskärmsväxling... var skärmbilden ska visas. • Problem: Skärmbilden får fel ln..
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 157
  ..., att den enheten har valts. • Problem: Inspelningar från mikrofonen blir för... ljudvolymen finns i direkthjälpen till Windows. • Problem: Det går inte att... maskinvaran och kan inte ändras. • Problem: Volymreglagen behåller inte sina... på någon av kanalerna. • Problem: Du kan inte stänga...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 158
  ... starta sedan datorn på nytt. • Problem: Batteriet går inte att ladda.... som är tillverkade eller auktoriserade av Lenovo. Systemet kommer att fortsätta... batterier som inte är auktoriserade. Obs: Lenovo tar inget ansvar för prestanda... datorn på service. Anm: Om du använder Windows 7 klickar du...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 159
  ... en ThinkPad Port Replicator eller dockningsstation. Se "ThinkPad UltraBase Series 3" på sidan 88 och "Ta loss en dockningsstation eller kopplingslist för ThinkPad" på sidan 101. 6. Koppla bort alla externa ... tillgång till en sådan. Om en annan ThinkPad-dator av liknande modell finns till ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 160
  ...¤tt intervall, lämnar du in datorn på service. • Problem: Ett felmeddelande om kritiskt låg ... bort och ansluter USB-enheten på nytt. • Problem: Batterikapaciteten minskar något när datorn ... finns på "Energisparfunktioner" på sidan 29. Problem med diskenheter och andra lagringsenheter Det ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 161
  ... listan Boot priority order på Boot-menyn i ThinkPad Setup. Om den finns med i ... SSD-enheten Problem: När du komprimerar filer eller mappar med datakomprimeringsfunktionen i Windows och ... diskdefragmenteringsverktyget i Windows så att du får snabbare dataåtkomst. Ett programproblem • Problem: ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 162
  Ett problem med dockningsstation eller kopplingslist Problem: Datorn startar inte när du försöker slå på den och svarar inte när du försöker växla till normalt arbetsläge. Lösning: Kontrollera följande: • Nätadaptern är ansluten till dockningsstationen eller portreplikatorn. • ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 163
  ... på sidan 147 Innan du kontaktar Lenovo Många gånger går ... eller genom att söka på Lenovos webbplats. Registrera datorn Registrera din ...¶ljer anvisningarna på skärmen: http://www.lenovo.com/support Information du bör ha ...¤nda dig för mer information om Lenovo och Lenovoprodukter, vad du gör...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 164
  ...handböcker, README-filer och direkthjälp). ThinkPad-datorer levereras med en uppsättning ... drivrutiner och uppdateringar från Lenovos webbplats: http://www.lenovo.com/support. Lenovos supportwebbplats Teknisk ... support på adressen http://www.lenovo.com/support På den här webbplatsen finns den ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 165
  ...vill se listan över telefonnummer till Lenovo Support i ditt land går du till http://www.lenovo.com/support/phone eller läser Säkerhets-, garanti-... aktuella telefonnumren finns på http://www.lenovo.com/support/phone. Om numret för... du köpa tilläggstjänster, t.ex. support för maskinvara frn..
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 166
  148 Användarhandbok
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 167
  .... Bluetooth-kortet uppfyller kraven i Bluetooth Specification 4.0 som är definierad av Bluetooth Special ... (Phone Book Access Profile) • SDP (Service Discovery Protocol) • SYNC (Synchronization Profile... Profile) • Omedelbar varning-profil (Immediate Alert Profile) © Copyright Lenovo 2012 149...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 168
  .... De energinivåer som korten skickar ut är dock mycket lägre än de som skickas ut av...¤kerhetsstandarder och rekommendationer för radiovågor, anser Lenovo att de är säkra att använda. ... Placering av trådlösa UltraConnect™-antenner ThinkPad-modellerna har ett antennsystem inbyggt i bildskn..
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 169
  ... sanktioner enligt listan i EAR E1. Anmärkning om elektromagnetisk strålning Följande information gäller för ThinkPad X230 och X230i, maskintyp 2306, 2320, 2322, 2324, 2325, 2330 och 2333. FCCs (Federal Communications Commission) deklaration ...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 170
  Information om elektromagnetisk strålning klass B (för användare i Kanada) This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 171
  Klass B-deklaration (Korea) VCCI Klass B-deklaration (Japan) Information om produkter med mindre än eller lika med 20 A per fas (för användare i Japan) Information om Lenovos produktservice i Taiwan Bilaga A. Information om regler och bestämmelser 153
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 172
  154 Användarhandbok
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 173
  Bilaga B. WEEE och återvinningsbestämmelser Lenovo uppmuntrar ägare till IT-utrustning att ... Ytterligare WEEE-information finns på http://www.lenovo.com/lenovo/environment. Information om återvinning ...2003. Mer information finns på: http://www.lenovo.com/services_warranty/jp/ja/recycle/personal...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 174
  Hantera kasserade komponenter från datorer från Lenovo En del Lenovodatorer som säljs i .... Anvisningar finns även på adressen http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/. Om .... Anvisningar finns även på adressen http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/. Information...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 175
  ... och hälsopåverkan som kan uppstå på grund av farliga ämnen i batterier och ackumulatorer. Information om korrekt insamling och behandling finns på: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Information om batteriåtervinning i USA och Kanada Bilaga B. WEEE och återvinningsbestämmelser 157
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 176
  158 Användarhandbok
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 177
  ... och är bra ur miljöskyddssynpunkt. Lenovo är stolt över att kunna erbjuda..., 2322, 2324, 2325, 2330 och 2333 Genom att använda ENERGY... på webbadressen: http://www.energystar.gov Lenovo uppmanar dig att använda.... Funktionen Wake on LAN är aktiverad när Lenovo-datorn levereras från fabriken och...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 178
  6. Avmarkera kryssrutan Tillåt att den här enheten tar datorn ur vänteläge. 7. Klicka på OK. 160 Användarhandbok
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 179
  ... dokumentet varken påverkar eller ändrar Lenovos produktspecifikationer och garantier. Ingenting i detta ...¥dd licens eller indemnitetsförklaring under Lenovos eller annan parts immateriella rä... synpunkter. Hänvisningarna till andra webbplatser än Lenovos egna görs endast i informationssyfte och...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 180
  ... Active Protection System Rescue and Recovery Secure Data Disposal ThinkLight ThinkPad ThinkVantage TrackPoint Ultrabay Ultrabase UltraConnect UltraNav Intel och Intel ... dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Microsoft, Windows, Bing och BitLocker är varumärken som tillhör Microsoft eller...
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 181
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 182
  PN: Printed in China (1P) P/N:
 • Lenovo ThinkPad X230 | (Swedish) User Guide - Page 183
  **Type your new search above

The manual viewer requires the flash plugin to be installed and enabled.
To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10 or greater is installed.

Lenovo ThinkPad X230 Manual